ХлебМаш ООД
Хлебопроизводство

Етажни пещи за хляб с възвратно-постъпателно движение на лентата

Етажни пещи за хляб с възвратно-постъпателно движение на лентата


Основни данни
ЛЕЕП 220
ЛЕЕП 110
Асортимент Пшеничен хляб Пшеничен хляб
Брой на етажите  (пекарните камери)
2 2
Размер на една пекарна камера Дължина 3 800 мм 2 840 мм
Широчина 1 800 мм 1 160 мм
Височина 200 мм 200 мм
Инсталирана мощност 64 KW 51 KW
Обща пекарна площ 12.6 м2 12.6 м2
Габаритни размери на пеща Дължина 5 250 мм 4 290 мм
Широчина 2600 мм 1 960 мм
Височина 1 850 мм 1 850 мм
Часова производителност (при време за един цикъл Т=50 мин.) 228 – 252 бр/час 108 – 144 бр/час
Температура на пекарнара камера ~ 250◦C ~ 250◦C
Разход на енергия Средно 50-55 kw/h Средно 40-44 kw/h
Брой хляб за едно зареждане 190-210 бр. 90-110 бр.Лентова пещ за хляб - Електрическа


Лентова пещ за хляб - Електрическа25 м2
30 м2
37.5 м252.5 м252.5 м2
Дължина - L 15 000 мм 15 000 мм 18 000 мм24 000 мм28 000 мм
Ширина – B
3 200 мм  3 600 мм 3 600 мм3 600 мм3 200 мм
Височина - H 1 550 мм 1 550 мм 1 550 мм1 550 мм1 550 мм
Ширина на лентата 2 100 мм 2 500 мм 2 500 мм2 500 мм2 100 мм
Дължина на пекарната камера 12 000 мм 12 000 мм 15 000 мм21 000 мм25 000 мм
Инсталирана мощност 180 KW 220 KW 250 KW340 KW340 KW
Произвидителност 600 бр/час 700 бр/час 800 бр/час1200 бр/час1200 бр/час

*Забележка: Има възможност за изработване на пещи с размери и производителност различни от посочените тук


Лентова пещ за хляб с течно гориво

Лентова пещ за хляб с течно гориво

 45 м252.5 м2
Дължина - L21 000 мм24 000 мм
Ширина – B3 600 мм3 600 мм
Височина - H2 900 мм2 900 мм
Ширина на лентата2 500 мм2 500 мм
Дължина на пекарната камера18 000 мм21 000 мм
Инсталирана мощност12 KW12 KW
Произвидителност1050 бр/час1200 бр/час


Пруфер

Пруфер

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

а допълнително (окончателно) втасване на тестени късове

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 25 м230 м230 м237.5 м237.5 м252.5 м275 м2
Дължина - L6 800 мм6 800 мм6 800 мм6 800 мм7 940 мм7 940 мм9 560 мм
Ширина – B4 260 мм4 560 мм4 260 мм4 560 мм4 560 мм4 560 мм4 250 мм
Височина - H3 350 мм3 350 мм4 130 мм4 130 мм3 350 мм4 130 мм4 130 мм
Инсталирана мощност3 KW3 KW3 KW3 KW3 KW3 KW3 KW
Произвидителност600 кг/час700 кг/час700 кг/час900 кг/час900 кг/час1 200 кг/час1 200 кг/час


Тестооформител


ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
ТестооформителОсновни технически данни
Дължина - 2200 мм
Широчина - 700 мм
Височина - 1200 мм
Маса - 150 кг
Инсталирана мощност – 0.55 кW
Произвидителност - до 3000 бр/мин
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Тестоформовъчната машина формова късове тесто с грамаж от 0.300 до 1 кг. Финната регулировка гарантира еднакъв размер и форма на тестените късове.

Тестомесачна машина

Тестомесачна машина

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Тестомесачната машина е предназначена да замества тесто.

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 TM20
TM50TM80
Дължина - L800 мм6 800 мм6 800 мм
Ширина – B500 мм4 560 мм4 260 мм
Височина - H820 мм3 350 мм4 130 мм
Маса170 кг200 кг300 кг
Брой скорости
122
Инсталирана мощност0.75 kW1.5 kW2.2 kW
Работен Обем (тесто - кг)
10 - 20
20 - 5030 - 80Mагнитоуловител

MагнитоуловителОсновни технически данни
Ширина – B - 250 мм
Височина - H - 650 мм
Маса - 35 кг
Произвидителност - до 50 кг/мин
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен е да улавя метални частици от брашното, което преминава от силозите към тестомесачката. Може да се използва за улавяне на метални частици и при пренос на брашно от едно място на друго.

Tестоокръглител

Tестоокръглител
Основни технически данни
Дължина – L - 940 мм
Ширина – B - 940 мм
Височина - H  -  1410 мм
Маса – 150 кг
Инсталирана мощност - 1.1 KW
Произвидителност - до 30 кг/мин
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

За окръгляне на късове тесто, с грамаж от 200 до 1000 гр.


Сито

Сито
Основни технически данни
Дължина – L - 800 мм
Ширина – B - 830 мм
Височина - H  -  1300 мм
Маса – 140 кг
Инсталирана мощност - 1.5 KW
Произвидителност - до 1500 кг/час
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Ситото е предназначено за пресяване, аериране и подаване на брашно към тестомесачка.
Може да обслужва две тестомесачки (разположени до него).

Предлагаме още...


1.Франзел машина
2.Камера за окончателна ферментация
3.Пещ електрическа подова секционна автономна
4.Дозотори за вода
5.Тавички
6.Тестомесачки
7.Сита
а така също:
1.Рециклиране на лентови пещи и пруфери
2.Рециклиране на машини за хлебопроизводството
3.Производство на всички видове резервни части за машини и съоръжения за хлебопроизводството
4.Преустройство на лентови пещи от течно гориво на елекрическа енергия
5.Рециклиране на пещи с намаляване и увеличаване на пекарната площ/съответно производителност/

 
BulgarianEnglishМедал
Машини втора употреба